Aanmelden en werkwijze

Aanmelden kan via het secretariaat van Basic Trust, www.basictrust.com/Contactinformatie

Of stuur mij een beveiligde mail via deze link: https://app.zivver.com/l/start/6677ba61-c654-4456-81b7-297380fff0b2

Let op: Wanneer er sprake is van echtscheiding en gezamenlijk gezag, dan dienen beide ouders schriftelijk toestemming te geven. De praktijk neemt geen aanmeldingen aan waarbij sprake is van een complexe (v)echtscheiding.

Vanaf 12 jaar is toestemming van het kind voor aanmelding wenselijk, vanaf 16 jaar is dit verplicht.

Wachttijd:

Basic Trust aanmeldingen (gehechtheidsproblemen): aanmeldstop tot mei 2023.

Overig: 10-12 weken.

Werkwijze: Na de aanmelding plannen we een intakegesprek, bij voorkeur met beide ouders. In de meeste gevallen is het kind bij dit eerste gesprek niet aanwezig. Dit hangt ook van de leeftijd af. We bespreken de hulpvragen en ontwikkeling van het kind. Daarna wordt een behandelvoorstel gedaan. Ook bij een individueel traject zullen er regelmatig gesprekken met de ouder(s) zijn. De behandeling zal tussentijds worden geëvalueerd.

Tarieven

De psychologische zorg valt onder de jeugdwet en wordt gefinancierd vanuit gemeentes. De praktijk heeft contracten met de volgende regio’s:

 • Lekstroom
 • Utrecht Zuid-Oost
 • Utrecht-West
 • Midden Holland (NSDMH)

Dat betekent dat in deze regio’s de psychologische zorg vergoed wordt als er een verwijsbrief van de huisarts is of vanuit het wijkteam/sociaal team/CJG (gemeente) een beschikking wordt afgegeven.

Let op: de regels rondom vergoedingen wisselen per gemeente. Bij Utrecht-West (Woerden en omstreken) wordt voor de intensievere zorg (meer dan 10-15 uur zorg) zoals nodig bij gehechtheidsproblematiek aangeraden de zorg via WoerdenWijzer aan te vragen. Neem voor meer informatie gerust even contact met me op.

Indien u niet in een van deze regio's woont kan soms ook zorg via een PGB worden aangevraagd.

Tarief niet-particuliere zorg: 110 euro per uur

Tarief particuliere zorg: 97 euro per uur

Uiteraard is het ook mogelijk om ervoor te kiezen zorg in te zetten, ook als dit niet vergoed wordt. Dit valt onder particuliere tarieven.

Behandeling/consultatie/verslag

 • Enkel consult 60 minuten (45 minuten directe contacttijd; 15 min indirecte tijd)
 • Dubbelconsult 120 minuten (90 minuten directe contacttijd; 30 min indirecte tijd) 
 • Intakegesprek (dubbelconsult; 120 minuten)
 • Behandelplan schrijven 30 min
 • Overig: conform uurtarief

Diagnostisch onderzoek

 • Intelligentieonderzoek incl. intake, rapportage en adviesgesprek 7 uur
 • Uitgebreid psychologisch onderzoek 15-20 uur: Hierbij wordt uit gegaan van een intakegesprek, 2 dagdelen onderzoek (intelligentieonderzoek, neuropsychologisch, sociaal-emotioneel), een adviesgesprek en rapportage. Offerte wordt op maat gemaakt.

 Annulering/no-show

Bij verhindering dienen afspraken minstens 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Wanneer dit niet gebeurt worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de gemeente en hiervoor wordt aan de ouder(s) een factuur gestuurd.

Deze kosten zijn:

In geval van een consult: eerste keer is waarschuwing, tweede keer € 48,50,-

In geval van diagnostiek (afspraak van 2 ½ -3 uur) zijn de kosten € 135,-

Contactinformatie

E-mail:ijda.willemsen@basictrust.com

Let op: persoonlijke informatie? Mail mij beveiligd via https://app.zivver.com/l/start/6677ba61-c654-4456-81b7-297380fff0b2

Telefoonnummer: 06-12877637 of via het centrale nummer Basic Trust 088-227 40 00

Werkdagen: maandag tot 15.00 uur telefonisch; di/do/vrij op praktijk.

Bezoekadres per 20/2/2023: Pompmolenlaan 26, 3447 GK Woerden.

De praktijk is doorgaans gesloten tijdens schoolvakanties (regio Midden Nederland).

In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts, de huisartspost of uw verwijzer zoals het wijkteam.

Registraties en zakelijke info

 • Registraties

  • GZ-psycholoog (BIG Register 19055317925)
  • Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP (lid beroepsvereniging NIP)
  • EMDR Europe Practitioner (lidmaatschap VEN; Vereniging EMDR Nederland)
  • Kindermindfulnesstrainer methode Eline Snel
  • Supervisor Kinder- en jeugdpsycholoog NIP (lid 21791)

  Zakelijke info

  • In bezit van het KIWA-keurmerk
  • KVK nummer 50871064
  • Praktijk AGB 94063673
  • Persoonlijke AGB 94009816
  • H.o.n. Basic Trust Willemsen 

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de behandeling of bejegening door de behandelaar heeft het de voorkeur daar eerst met elkaar over in gesprek te gaan. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij de klachtcommissie van de beroepsvereniging NIP, waar u kosteloos gebruik van kunt maken en in gesprek kunt gaan met de onafhankelijke klachtfunctionaris. Email: nip@klachtencompany.nl Zie ook: klachtenformulier

Reglement: Model-Klachten-en-geschillenreglement-Wkkgz-NIP willemsen.docx