Mijn naam is IJda Willemsen. Ik ben afgestudeerd in 1996 bij de vakgroep Psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna heb ik ook mijn registratie als GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd) en Kinder- en jeugdpsycholoog NIP behaald.

Na mijn opleiding heb ik onder meer gewerkt binnen Pleegzorg, Adoptiehulpverlening en ruim 7 jaar als mede-praktijkhouder in een algemene groepspraktijk. Daarbij heb ik veel expertise opgedaan in diagnostiek en behandeling van onder meer kinderen met angsten, AD(H)D, autisme en leer- en gedragsproblemen. Mindfulness is daarbij ook op mijn pad gekomen en ervaar ik als een mooie manier om balans in het leven te vinden, zowel in mijn gezin (met man en twee prachtige kinderen) als ook voor de kinderen en hun ouders binnen de praktijk.

Ook kinderen met een moeilijke start in hun leven, bijvoorbeeld vanuit adoptie, zijn een plek in mijn werk en hart blijven houden. Het is bijzonder om te zien hoe veerkrachtig kinderen zijn, hoe ze zich ondanks alles open durven te stellen en vooruit willen in hun ontwikkeling en leven. En hoe betrokken hun ouders daarbij zijn om hen hierin te helpen.

Nu werk ik met veel plezier in mijn eigen praktijk, waar ik mijn ervaring kan combineren en waar ik onder meer inspiratie vind bij mijn fijne collega’s vanuit de landelijke organisatie Basic Trust. Ook neem ik deel aan een intervisiegroep vanuit Basic Trust en een intervisiegroep EMDR, waardoor ik ook als eenmanspraktijk altijd input van collega’s heb. Daarnaast ben ik inmiddels supervisor geworden, waarbij ik het waardevol vind om toekomstige Kinder- en jeugdpsychologen en GZ-psychologen zowel inhoudelijk als persoonlijk in hun vak verder te doen groeien.